Untitled Document
Untitled Document
AZ RU EN
• About site
• Decree about creation of the academy
• Education
Scientific priorities
Admotting Rules to academy
• Structure of the academy
• International relations
• News
• Announcements
Rector
Great Scientific Council
Scientific and Methodological Council
Specialized Council for the Defence of Dissertationsl
Division of Scientific and Methotological Council
Scientific part

• Professional development and Further Training
• Administration Management
• Political Administration

Of civil service and personnel policy
Of public administration and management
Of computer technologies at the public administration
Of legal support for state administration
Of  State-building and Law
Of State regulation of the economy
Of political science and political management
Of international relations and foreign policy
Of History
Of  Philosophy and Social Psychology
Of languages

General information
E-library
EBSCO information base
Books
Journals
• Trade-union Committee
• Student-Youths Organization
• Student Scientific Society

GRANTEE
OF PRESIDENT
USEFUL LINKS

President of Azerbaijan

Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan

Milli Mejlis of the Republic of Azerbaijan


www.heydar-aliyev.org

www.azerbaijan.az

www.edu.gov.az

www.justiceforkhojaly.org

VIRTUAL KARABAKH

 
Untitled Document

“DÖVLƏT İDARƏÇILIYI: NƏZƏRIYYƏ VƏ TƏCRÜBƏ”
elmi-nəzəri və praktiki jurnalı

 

 

Demokratik cəmiyyətdə dövlət idarəçiliyinin və özünüidarəetmənin nəzəriyyəsi və praktikası üzrə tədqiqatlar toplusu

Elmi-nəzəri və praktiki jurnal 2003-cü ildən çap olunur. İldə dörd dəfə çıxır.
Jurnalın redaktoru Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının rektor əvəzi (I prorektor), fəlsəfə elmləri doktoru, professor Əlikram Abdullayevdir.

 

JURNALIN NƏŞRLƏRİNİN MÜNDƏRİCATLARI
(2011-2014)

(Əsas başlıqlar)

№1 (33) 2011

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Rumuniyada "İlin adamı" elan edilmişdir....
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Rumuniyanın "Niro İnvestment Group" şirkətinin rəhbəri Nikolae Dumitrunun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdi...
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham  Əliyevin Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il münasibətilə Azərbaycan xalqına təbriki......
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham  Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2010-cu ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və 2011-ci ildə qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasda giriş və yekun nitqi...
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham  Əliyevin fəaliyyətinin qısa xronikası.....
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham  Əliyevin rəsmi qəbulları.............
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham  Əliyevin səfərləri......................
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham  Əliyevin nitqləri, çıxışları və müsahibələri........
MƏKRLİ SİYASƏTİN ACI NƏTİCƏLƏRİ
Sumqayıt hadisələri ilə bağlı www.sumqait.com internet saytının təqdimatı...
CƏMİYYƏT və DİN
"Dəyirmi masa"nın materialları...
Yeni nəşr
Nigar Ələkbərova. Erməni siyasi absurd teatrının yeni tamaşaları...
Siyasət
Aslan Aslanov. AzərTAC-ın fəaliyyətində yeni mərhələ - müasir innovasiyalardan istifadənin üstünlükləri...
Elşad Mirbəşiroğlu. Danəşəqlar və onların həyata keçirilməsi....
İdarəetmə mədəniyyəti
Фуад Мамедов. Системный культурологический подход к государственному управлению...
Hüquq
Mahir Tağıyev. Cinayət qanununda cəzanın məqsədləri və onlara nail olunması üsulları...
Abduləli Abdullayev. Müstəqillik dövründə Azərbaycan Respublikasının inzibati orqanlarında aparılan islahatların prioritet istiqamətləri...
Beynəlxalq hüquq.
Таира Наджафова. Протокол №11 к Европейской Конвенции о защите прав и основных свобод: предпосылки и причины принятия...
Beynəlxalq münasibətlər.
Cahangir Cahangirli. Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığının regional təhlükəsizlik aspektləri...
Bozçelloui Əbülfəz İsaabadi. ASEAN - Cənub-Şərqi Asiya Dövlətləri Assosiasiyası regionun aparıcı siyasi təşkilatı kimi...
Beynəlxalq təcrübə
Айгуль Майдырова. Государственная услуга как категория процесса управления качеством...
Салия Сейдахматова. Применение принципов добросовестного управления в системе муниципальной собственности Кыргызской Республики...
Tarixi irsimizdən
Mətanət Abdullayeva.
Sufi təfəkküründə "azadlıq" anlayışı...
Ziyəddin Məhərrəmov. İrəvanlı "Molla Nəsrəddin" çilər...
Dövlət İdarəçilik Akademiyasında....

№2 (34) 2011

Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun açılış sessiyasında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin nitqi...
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham  Əliyevin fəaliyyətinin qısa xronikası......
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham  Əliyevin rəsmi qəbulları.......
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham  Əliyevin səfərləri.........
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham  Əliyevin nitqləri, çıxışları və müsahibələri....
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunda Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın çıxışı...
Ramiz Mehdiyev. Müasir Azərbaycan milli ideyanın təcəssümü kimi...
Siyasət
Sevil Məmmədova. Dövlət Ekosiyasi proseslərin aparıcı aktoru kimi...
Октай Рагимов. Особенности модериизации и процесса национального развития в политическом транзите...
Mustafa İsgəndərzadə. Dövlət idarəçiliyində "siyasi menecment" fenomeninin yeri və rolu...
İqtisadiyyat
Ədalət Məmmədov, Allahverən Hüseynov.
Dünya iqtisadiyyatının inkişafı perspektivləri...
Əli Nuriyev. Azərbaycanın müasir sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası və onun reallaşmasının əsas istiqamətləri....
Hüquq
Pərvanə Nəbiyeva.
İttihamın formaları və xüsusi ittihamın bu təsnifatda mövqeyi...
Айтен Аббасова.
Уголовно-правовая охрана экспортных трубопроводов Азербайджана...
İdarəetmə
Sabir Cümşüdov.
Dövlət İdarəçilik sisteminin təkmilləşdirilməsinin nəzəri-metodoloji məsələləri...
Beynəlxalq təcrübə
Баймагамбетов Сеил Зейнелович.
Казахстанский путь регионального развития...
Севиль Бабаева. Научный аппарат курса "Экономическая теория" в рамках Болонского образовательного процесса...
Təhsil

Fəxrəddin Nağıyev. Azərbaycan Respublikasında hüquq təhsilinin inkişafının bəzi problemləri haqqında...
Vəfa Mehdiyeva. Yüksək ixtisaslı sərhədçi zabitlərin hazırlanması dövlətin kadr siyasətinin tərkib hissəsidir...
Fəlsəfə
Şəfahət Abdullayeva.
Pozitiv həyat mövqeyi...
Tarixi irsimizdən
Sakit Əliyev.
Şeyx Cəmaləddin Əfqanının maarifçilik və demokratik islahatçılıq fəaliyyəti...
Afaq Məmmədova. Azərbaycan romantiklərinin irsində Şərq və Qərb problemləri...
Yeni nəşr

Firdovsiyyə Əhmədova. Qafqazın tarix ensiklopediyası Azərbaycan qafqazşünaslığının nailiyyətidir (И.Гусейнова. "Историческая энциклопедия Кавказа". Баку, 2010, 950 с.) ...
Dövlət İdarəçilik Akademiyasında...

№3 (35) 2011

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin iyirminci ildönümünə həsr olunmuş beynəlxalq bayram tədbirində nitqi ....
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham  Əliyevin fəaliyyətinin qısa xronikası......
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham  Əliyevin rəsmi qəbulları.......
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham  Əliyevin səfərləri.........
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham  Əliyevin nitqləri, çıxışları və müsahibələri....
YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın çıxışları....
Ramiz Mehdiyev. Millətlərarası düşmənçilik və dini dözümsüzlüklə əlaqədar böhranlı vəziyyətlərdə ekstremizm təzahürlərinə qarşı mübarizə sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın fəallaşdırılması problemləri;
Beynəlxalq informasiya təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsinə ümumi yanaşmalar.....
Müstəqil Azərbaycanın 20 illik tarixi inkişaf yolu mövzusunda DİA-da keçirilən elmi-praktik konfransın materialları....
Siyasət
Adil Vəliyev. Çoxtərəfli beynəlxalq münasibətlər sistemində Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin siyasi aspektləri...
İqtisadiyyat
Asif Şirəliyev. Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında ev təsərrüfatlarının rolu...
Hüquq
Rahib Əkbərov. Müasir müstəqil dövlətimizin təməl prinsiplərinin hüquqi əsasları...
Oruc Məmmədov. Dövlət qulluğunda əmək münasibətlərinin bəzi hüquqi məsələləri...
Anar Cavadov. Torpaq mübahisələri və onları yaradan hallar üzrə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş məsuliyyət növləri...
Баладжаханым Исмаилова. Источник права...
İdarəetmə
Əli Rzayev. Dövlət qulluğu sistemində korrupsiyaya qarşı mübarizə problemləri...
Fəlsəfə
Бахруз Гандилов. Кто творит историю; массы, личности или идеи? ...
Təhsil
Telman Niftaliyev. Hərbi peşəkarlıq və liderlik - gənc zabitlərin hazırlığında...
Beynəlxalq təcrübə
Асхат Бейсембаев. Компетенции профессионального аналитика...
Ərzuman Əmirov. Azərbaycan-UNESCO əməkdaşlığının xüsusiyyətləri...
Yeni nəşr
Müasir təhsilimiz üçün dəyərli təlimat kitabı...
Dövlət İdarəçilik Akademiyasında.....

Borcumuzdur bu ehtiram!
İnsan gedir, əməli, xatirəsi qalır...


№4 (36) 2011

Dünya Azərbaycanlılarına.........................
MÜASİR MÜSTƏQİL AZƏRBAYCAN - 20 .....
Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının 20-ci oldönümünə həsr olunmuş rəsmi qəbulda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin nitqi..................................
Romada Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin bərpasının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş təntənəli mərasimdə Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın çıxışı..........
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham  Əliyevin fəaliyyətinin qısa xronikası......
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham  Əliyevin rəsmi qəbulları.......
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham  Əliyevin səfərləri.........
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham  Əliyevin nitqləri, çıxışları və müsahibələri....
U.K.Ələkbərovun Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının rektoru təyin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Sərəncamı......................
Müstəqilliyin 20 illiyi: mütərəqqi, ədalətli və dinamik dövlət quruculuğuna gedən yolda əldə olunmuş nailiyyətlər və qarşıya çıxan çətinliklər
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpa olunma-sının 20 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans...
"Səmərəli dövlət idarəçiliyi: zamanın çağırışla-rı" mövzusunda DİA-da beynəlxalq elmi konfrans...
Təhsil naziri Misir Mərdanovun beynəlxalq elmi konfransda çıxışı.......................
Siyasət
Р.Шульман. Как начиналась война..., которую вот уже двадцать второй год ведут армянские националисты против азербайджанского народа...
Ф.Мамедов. Сущность и ценность социально-культурной политики....................
A.Məsnəvi. Yaşlıların problemlərinin həllində sosial siyasətin rolu.................................
Ш.Ахмедова. Основные ресурсы государствен-ной власти в условиях глобализации........
Konfliktologiya
E.Mirbəşiroğlu, A.Rüstəmov. Siyasi münaqişələrin idarə olunması..........................
Beynəlxalq münasibətlər
E.Əhmədov. Azərbaycan Respublikasının Avropa təhlükəsizlik və əməkdaşlıq institutları ilə münasibətləri (1991-2011)..................
C.Ələkbərov. Azərbaycan Respublikası ilə Böyük Britaniya arasında mədəni əlaqələr...............
Hüquq
M.Abdullayev. Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının konstitusion əsasları........
A.Qədiməliyev. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə parlamentarizm institutlarının təşkili......
X.İsmayılov. Dövlətin və yerli özünüidarəetmənin maraqlarının təminatının hüquqi mexanizmi........
Sosiologiya
F.Ağayeva. Dövlət qulluğunun sosial mahiyyəti....
Tarixi irsimizdən
Л.Алиева. Участие азербайджанских женщин в ситуации межнационального конфликта 1905-1906 годов......................
Yeni nəşr
E.Aslanov.Əli Rzayevin "Dövlət qulluğunun hüquqi əsasları" adlı dırs vəsaiti dövrün tələbindən gəlir......
Dövlət İdarəçilik Akademiyasında......................

№1 (37) 2012

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il menasibəti ilə Azərbaycan xalqına təbriki.......
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham  Əliyevin fəaliyyətinin qısa xronikası......
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham  Əliyevin rəsmi qəbulları.......
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham  Əliyevin səfərləri.........
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham  Əliyevin nitqləri, çıxışları və müsahibələri....
Siyasət
Э.Насиров. Гейдар Алиев архитектор и создатель современной Азербайджанской государственности.......................
Tarix
M.Əliyeva. Şamaxı soyqırımı: tarixi həqiqətlər şahidlik edir...............................
M.Quluzadə. Nəsrəddin Tusinin "Əxlaqi-Nasiri" əsərində dövlətçilik məsələləri...................
İdarəetmə
M.Həsənov. Səmərəli dövlət idatəçiliyi dövlətin dinamik inkişafının həlledici amilidir...............
Hüquq
N.Hüseynova. İnzibati prosesin strukturu və mərhələləri...............................
T.Hacıyev. Milli dövlətçiliyin möhkəmlənməsində mühüm amil olan cinayət hüququ elminin bəzi inkişaf tendensiyaları................................
Fəlsəfə
Ş.Abdullayeva. Deskriptiv psixologiyadan fenomenoloji fəlsəfəyə........................
Təhsil
B.Haqverdiyev. Təhsildə modernləşmənin sosial-psixoloji əsasları................................
Cəmiyyət
У.Бабаева. Роль национально-концептуальной модели PR-технологий в формировании ценностно-ориентированного единства азербайджанского общества........................
Beynəlxalq əməkdaşlıq
Хун Цзюинь. Вечная дружба и надежное партнерство.............................
Мухамеджанова А.Г., Федотова З.Л. Модернизация системы государственного управления в Республике Казахстан: опыт и перспективы.............................
Dövlət İdarəçilik Akademiyasında.....................


№2 (38) 2012  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Untitled Document

As far as, there is independent Azerbaijan Government, there are Azerbaijan people,
Heydar Aliyev
will live in the hearts !

 

../albom/bayraq-xarita.jpg

Our Statehood

- Republic of Azerbaijan

- Declaration of Independence (28 May 1918)

- Act of Independence (18 October 1991)

-Constitution (12 November 1995)

- State symbols

AllWebMenusThe
national
flag
AllWebMenus

The national
emblem
AllWebMenus

The national
anthem

 

 

Untitled Document

Basic page       About site      Photo album      Connections    Forum

Untitled Document