Untitled Document
Untitled Document
AZ RU EN

• Об Академии
• Указ о создании
Академии

• Образование 
Научные приоритеты
• Правила поступления в Академию Государственного Управления
• Структура Академии
• Новости
• Объявления

• Международные связи
• Партнеры
Ректор
Большой Ученый Совет
Научно-Методический Совет
Специализированный Совет по Защите Диссертации
-Прямая трансляция
Отдел Управления Научно-Методического Совета Министерства Образования Азербайджанской Республики
Научная часть
• Подготовка и повышения квалификации руководящих кадров
• Административное управление
• Политическое управление
Государственная служба и кадровая политика
Менеджмент и государственное управление
Информационные технологии в государственных управлениях
Правовое обеспечение государственного управления
Государственного строительства и права
Государственное регулирование экономики
Политологии и политическое управление
Международные отношения и внешняя политика
История
Философия и социальная психология
Языки
Общие сведения
Электронная библиотека
Информационная база ЭБСКО
Книги
Журналы
•  Профсоюзный Комитет
• Молодежная- Студенческая Организация
• Научное Студенческое Общество

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СТИПЕНДИАТЫ

ПОЛЕЗНЫЕ ЛИНКИ

Президент Азербайджанской Республики

Кабинет Министров Азербайджанской Республики

Милли Меджлис Азербайджанской Республики

www.heydar-aliyev.org

www.azerbaijan.az

www.edu.gov.az

www.justiceforkhojaly.org

ВИРТУАЛЬНЫЙ КАРАБАХ

 

 

 

Untitled Document

"Dövlət qulluğu və kadr siyasəti" kafedrası

“Dövlət qulluğu və kadr siyasəti” kafedrası respublikada analoqu olmayan bir kafedradır. Ölkənin heç bir tədris müəssisəsində bu profildə kafedra yoxdur. Həm də burada tədris olunan fənlərin heç biri əvvəllər Azərbaycan Respublikasının tədris sistemində olmamışdır.
Burada Azərbaycan və rus dillərində təhsilin bütün növlərini əhatə etməklə 23 fənn tədris edilir. Bunların 9-u bakalavr pilləsində (Siyasi idarəetmə və İnzibati idarəetmə fakültələrində), 7-si magistratura pilləsi üzrə və 7 fənn isə “Rəhbər kadrların ixtisasının artırılması” fakültəsində tədris olunur. Bakalavr pilləsi üzrə “Siyasi idarəetmə” fakültəsində Dövlət qulluğu və kadr siyasəti, İnformasiya prosesləri və informasiya siyasəti, İnzibati etiket və dövlət məmurunun xidməti nüfuzu, “İnzibati idarəetmə” fakültəsində  İnzibati etiket və dövlət məmurunun xidməti nüfuzu, Dövlət qulluğu və kadr siyasəti, İnformasiya prosesləri və informasiya siyasəti, İnzibati islahatlar, İnzibati idarəetmədə müasir nəzarət mexanizmləri, İnzibati idarəetmənin beynəlxalq təcrübəsi, İnsan resurslarının idarə olunmasının müasir problemləri, İdarəetmədə kargüzarlıq, Heyətin idarəedilməsi; Magistr pilləsi üzrə Heydər Əliyevin dövlət idarəçilik təcrübəsi, Dövlət qulluğunun beynəlxalq təcrübəsi, Azərbaycan Respublikasında dövlət idarəçilik sisteminin islahatı, Akmeologiya, İdarəetmə konsaltinqi, İdarəetmədə ictimaiyyətlə əlaqələr, Kadr menecmentinin sosiologiyası;  “Rəhbər kadrların ixtisasının artırılması” fakültəsində isə Heydər Əliyevin dövlət idarəçiliyi təcrübəsi, İnzibati etiket və dövlət məmurunun xidməti nüfuzu, Dövlət qulluğu və kadr siyasəti, Heyətin idarəedilməsi, İdarəetmədə sənədlərlə iş, İctimaiyyətlə əlaqələrin idarə olunması, İnformasiya prosesləri və informasiya siyasəti fənləri tədris olunur. Fənlər üzrə tədris proqramları tərtib olunur və nəşr edilmişdir.
Tədris prosesində dövlət qulluğunun beynəlxalq təcrübəsinin, o cümlədən Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrində nomenklatura sistemindən müasir dövlət qulluğu sisteminə keçilməsi təcrübəsinin, müstəqil Azərbaycanda dövlət qulluğu sisteminin formalaşması və inkişafı proseslərinin öyrənilməsinə xüsusi diqqət yetirilir.
Kafedranın formalaşması və inkişafında beynəlxalq əməkdaşlığın böyük rolu olmuşdur. Əməkdaşların bir neçəsinin Rusiya Federasiyası Prezidenti yanında Dövlət qulluğu Akademiyasında, Ankaranın Türkiyə və Orta Şərq Dövlət İdarəçiliyi İnstitutu və Ankara Dövlət Universitetinin siyasi elmlər fakültəsində yüksək ixtisaslı mütəxəssis kimi hazırlıq keçib dissertasiya müdafiə etməsi təbii olaraq həmin mərkəzlərdə qazanılan təcrübədən geniş istifadə olunmasına şərait yaratmışdır.
Əməkdaşlar digər ölkələrin dövlət idarəçiliyi məktəbləri ilə də təmasda ola bilmişlər. Xüsusilə də Kanada Beynəlxalq Təhsil Bürosu, Litva Dövlət İdarəçiliyi İnstitutu və Ukrayna Dövlət İdarəçiliyi Akademiyası ilə əlaqədar çox sıx və səmərəli olmuşdur.
Kafedranın elmi fəaliyyəti dövlət siyasəti və dövlət qulluğunun aktual problemlərinə həsr olunmuşdur.

 

 

Untitled Document

Пока есть независимое Азербайджанское государство, есть народ Азербайджана,
Гейдар Алиев
будет жить в сердцах!

 

../albom/bayraq-xarita.jpg

Государственность

- Азербайджанская Республика

- Декларация независимости (28 мая 1918)

- Акт о независимости (18 октября 1991)

- Конституция (12 ноября 1995)

- Государственные символы

AllWebMenusГосударств.
флаг
AllWebMenus

Государств.
герб
AllWebMenus

Государств.
гимн

 

 

 

Untitled Document

Главная страница      Об сайте      Фотоалбом      Контакты     Forum

Untitled Document