Untitled Document
Untitled Document
AZ RU EN
• About site
• Decree about creation of the academy
• Education
Scientific priorities
Admotting Rules to academy
• Structure of the academy
• International relations
• News
• Announcements
Rector
Great Scientific Council
Scientific and Methodological Council
Specialized Council for the Defence of Dissertationsl
Division of Scientific and Methotological Council
Scientific part

• Professional development and Further Training
• Administration Management
• Political Administration

Of civil service and personnel policy
Of public administration and management
Of computer technologies at the public administration
Of legal support for state administration
Of  State-building and Law
Of State regulation of the economy
Of political science and political management
Of international relations and foreign policy
Of History
Of  Philosophy and Social Psychology
Of languages

General information
E-library
EBSCO information base
Books
Journals
• Trade-union Committee
• Student-Youths Organization
• Student Scientific Society

GRANTEE
OF PRESIDENT
USEFUL LINKS

President of Azerbaijan

Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan

Milli Mejlis of the Republic of Azerbaijan


www.heydar-aliyev.org

www.azerbaijan.az

www.edu.gov.az

www.justiceforkhojaly.org

VIRTUAL KARABAKH

 
Untitled Document

"Dövlət qulluğu və kadr siyasəti" kafedrası

“Dövlət qulluğu və kadr siyasəti” kafedrası respublikada analoqu olmayan bir kafedradır. Ölkənin heç bir tədris müəssisəsində bu profildə kafedra yoxdur. Həm də burada tədris olunan fənlərin heç biri əvvəllər Azərbaycan Respublikasının tədris sistemində olmamışdır.
Burada Azərbaycan və rus dillərində təhsilin bütün növlərini əhatə etməklə 23 fənn tədris edilir. Bunların 9-u bakalavr pilləsində (Siyasi idarəetmə və İnzibati idarəetmə fakültələrində), 7-si magistratura pilləsi üzrə və 7 fənn isə “Rəhbər kadrların ixtisasının artırılması” fakültəsində tədris olunur. Bakalavr pilləsi üzrə “Siyasi idarəetmə” fakültəsində Dövlət qulluğu və kadr siyasəti, İnformasiya prosesləri və informasiya siyasəti, İnzibati etiket və dövlət məmurunun xidməti nüfuzu, “İnzibati idarəetmə” fakültəsində  İnzibati etiket və dövlət məmurunun xidməti nüfuzu, Dövlət qulluğu və kadr siyasəti, İnformasiya prosesləri və informasiya siyasəti, İnzibati islahatlar, İnzibati idarəetmədə müasir nəzarət mexanizmləri, İnzibati idarəetmənin beynəlxalq təcrübəsi, İnsan resurslarının idarə olunmasının müasir problemləri, İdarəetmədə kargüzarlıq, Heyətin idarəedilməsi; Magistr pilləsi üzrə Heydər Əliyevin dövlət idarəçilik təcrübəsi, Dövlət qulluğunun beynəlxalq təcrübəsi, Azərbaycan Respublikasında dövlət idarəçilik sisteminin islahatı, Akmeologiya, İdarəetmə konsaltinqi, İdarəetmədə ictimaiyyətlə əlaqələr, Kadr menecmentinin sosiologiyası;  “Rəhbər kadrların ixtisasının artırılması” fakültəsində isə Heydər Əliyevin dövlət idarəçiliyi təcrübəsi, İnzibati etiket və dövlət məmurunun xidməti nüfuzu, Dövlət qulluğu və kadr siyasəti, Heyətin idarəedilməsi, İdarəetmədə sənədlərlə iş, İctimaiyyətlə əlaqələrin idarə olunması, İnformasiya prosesləri və informasiya siyasəti fənləri tədris olunur. Fənlər üzrə tədris proqramları tərtib olunur və nəşr edilmişdir.
Tədris prosesində dövlət qulluğunun beynəlxalq təcrübəsinin, o cümlədən Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrində nomenklatura sistemindən müasir dövlət qulluğu sisteminə keçilməsi təcrübəsinin, müstəqil Azərbaycanda dövlət qulluğu sisteminin formalaşması və inkişafı proseslərinin öyrənilməsinə xüsusi diqqət yetirilir.
Kafedranın formalaşması və inkişafında beynəlxalq əməkdaşlığın böyük rolu olmuşdur. Əməkdaşların bir neçəsinin Rusiya Federasiyası Prezidenti yanında Dövlət qulluğu Akademiyasında, Ankaranın Türkiyə və Orta Şərq Dövlət İdarəçiliyi İnstitutu və Ankara Dövlət Universitetinin siyasi elmlər fakültəsində yüksək ixtisaslı mütəxəssis kimi hazırlıq keçib dissertasiya müdafiə etməsi təbii olaraq həmin mərkəzlərdə qazanılan təcrübədən geniş istifadə olunmasına şərait yaratmışdır.
Əməkdaşlar digər ölkələrin dövlət idarəçiliyi məktəbləri ilə də təmasda ola bilmişlər. Xüsusilə də Kanada Beynəlxalq Təhsil Bürosu, Litva Dövlət İdarəçiliyi İnstitutu və Ukrayna Dövlət İdarəçiliyi Akademiyası ilə əlaqədar çox sıx və səmərəli olmuşdur.
Kafedranın elmi fəaliyyəti dövlət siyasəti və dövlət qulluğunun aktual problemlərinə həsr olunmuşdur.

 

 

Untitled Document

As far as, there is independent Azerbaijan Government, there are Azerbaijan people,
Heydar Aliyev
will live in the hearts !

 

../albom/bayraq-xarita.jpg

Our Statehood

- Republic of Azerbaijan

- Declaration of Independence (28 May 1918)

- Act of Independence (18 October 1991)

-Constitution (12 November 1995)

- State symbols

AllWebMenusThe
national
flag
AllWebMenus

The national
emblem
AllWebMenus

The national
anthem

 

 

Untitled Document

Basic page       About site      Photo album      Connections    Forum

Untitled Document