AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI
Noyabr 25 , 2015, Çərşənbə axşamı - 14:15

© Copyright 2005-2013 The Academy of Public Administration